Die dijckgraeff claecht 1984

De verenigde Binnenpolder onder druk van het hoogheemraadschap van Rijnland.

De titel van dit boekje geeft de relatieweer die er gedurende eeuwen bestond tussen de Verenigde binnenpolder en het hoogheemraadschap van Rijnland: namenlijk de dijkgraaf van Rijnland die herhaaldelijk klaagt over het polderbwstuur dat bij tijd en wijlen onder druk van het hoogheemraadschap tracht uit te komen. 

Samenstelling: Helga Danner,
met medewerking van: Corrien Glaudemans en J.L. v.d. Gouw

1e uitgave: december 1984

Uitgave: provincie Noord-Holland 

ISBN: geen


© Chris Buzink 2018-2021