Het IJ rond 2020

Het IJ rond. Geschiedenis van de oude zeedijken rond het IJ tot de opening vsn het Noordzeekanaal in 1876.

Auteurs: Diederik Aten en Paul Schevenhoven

1e uitgave 2020

Uitgave: Vrienden vande Hondsbossen, kring voor Noor-Hollandse Waterstaatgeschiedenis. 

ISBN: 978-94-92335-25-8


© Chris Buzink 2018-2021